SWOT analyse

Aan de hand van een SWOT analyse stel je een confrontatiematrix op. De afkorting van SWOT is: 'Strength', 'Weakness', 'Opportunity' en 'Threat'. Een SWOT geeft een waarde oordeel aan zowel de conclusies die gesteld zijn aan de interne omgeving als de conclusies die gesteld zijn aan de externe omgeving.

Op basis van de analyse van de interne omgeving word de volgende onderverdeling gehanteerd:
• zwakke punten (Weakness)
• sterke punten (Strength)

Op basis van de analyse van de externe omgeving word de volgende onderverdeling gehanteerd:
• bedreigingen (Threat)
• kansen (Opportunity)

Om lange lijsten van kansen, bedreigingen, sterke punten en zwakke punten te voorkomen dienen de meeste doorslaggevende SWOT punten genoteerd te worden. Om het overzichtelijk te maken zet je de SWOT punten in een schema. Hierbij een voorbeeld van een ingevulde SWOT schema:

swot analyse
Swot analyse