SWOT analyse voorbeelden

Een SWOT analyse is een uitgebreide analyse van de organisatie, waarbij de sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen van de organisatie in kaart worden gebracht. Zo staat de afkorting SWOT voor Strenghts, Weaknesses, Opportunities en Threats, ofwel sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen. De SWOT-analyse is dan ook een goed middel om de huidige koers van de organisatie te beoordelen en te bepalen op basis van deze beoordeling wat de organisatie nog moet doen om meer succes te krijgen op de markt.

Iedere organisatie kan een SWOT-analyse laten maken om meer inzicht te krijgen in de sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen van de organisatie. Een SWOT-analyse is dan ook niet alleen een goed bedrijfskundig model voor commerciële organisaties, maar ook voor organisaties die niet commercieel zijn en onder de non-profit sector vallen (zoals scholen, goede doelen, et cetera).

Ben je van plan een SWOT-analyse voor je organisatie te maken, maar weet je niet hoe dit moet? Bekijk dan de twee voorbeelden van een SWOT-analyse op deze pagina, zodat je meer inzicht krijgt in de exacte inhoud van een SWOT-analyse en deze ook zelf kunt maken.

Voorbeeld 1: SWOT-analyse voor de horeca Het eerste voorbeeld van een SWOT-analyse is een SWOT-analyse voor een horeca-onderneming.

swot analyse

Zoals je ziet is de SWOT-analyse ingedeeld in twee hoofdcategorieën, namelijk de interne analyse en de externe analyse. Onder de categorie ‘interne analyse’ vallen de sterke en zwakke punten van de organisatie, die worden genoteerd op basis van uitgebreid onderzoek. Enkele zaken die onder andere naar voren kunnen komen in de interne analyse, zijn zkaen als naamsbekendheid, personeel, kosten, investeringen, omzet, winst en kwaliteit van producten en/of diensten van de organisatie.

Onder de categorie ‘externe analyse’ vallen de kansen en bedreigingen op de markt, waarbij onder andere gekeken wordt naar de behoefte of vraag van de consument, de positie van de concurrenten en de leveranciers. Hierbij wordt dus voornamelijk de positie van de organisatie beschreven op basis van de ontwikkelingen in de gehele markt.

Voorbeeld 2: SWOT-analyse voor toerismesector

Het tweede voorbeeld van een SWOT-analyse betreft een SWOT-analyse voor een bedrijf in de toerismesector, namelijk een hotel in Amsterdam.

In deze SWOT-analyse komen dezelfde zaken naar voren als in het eerste voorbeeld, maar dan zijn deze zaken uiteraard voor een andere organisatie beschreven. Zo worden in de interne analyse tevens de sterke en zwakke punten van de organisatie beschreven, maar zijn deze anders dan in het eerste voorbeeld. Dit geldt tevens voor de externe analyse, waarbij het model hetzelfde is, maar de inhoud anders. Het is dan ook de bedoeling om bij het maken van een interne analyse onderzoek te doen naar de situatie in en rondom het bedrijf, om vervolgens op basis van dit onderzoek het model in te vullen. Pas als dit op de juiste manier gedaan is, kan de SWOT-analyse een bijdrage leveren aan de strategie van de organisatie.

swot analyse toerisme

Meer informatie over een confrontatiematrix

Klik hier voor meer informatie over een confrontatiematrix.