Confrontatiematrix, swot analyse en de invulling ervan

Confrontatiematrix

confrontatiematrix

Welkom op de website over de confrontatiematrix en de swot analyse. Voor het vinden van mogelijk strategieen kan de confrontatiematrix gebruikt worden als hulpmiddel. Alvorens er een confrontatiematrix ingevuld kan worden is het van belang te weten wat nou een confrontatiematrix inhoudt en hoe je een SWOT analyse maakt. We zullen een ingevulde confrontatiematrix tezamen met de swot analyse presenteren.


In een confrontatiematrix worden de zwakten en sterkten én de bedreigingen en kansen uit de SWOT analyse met elkaar verbonden. Hierbij word er van buiten naar binnen gekeken. Maw: wat is de werking van de sterkten en zwakten op de kansen en bedreigingen. De gedachte hierbij is dat er geen invloed uitgeoefend kan worden op de situatie en ontwikkelingen om ons heen, maar dat we wel kunnen aangeven welke effecten deze ontwikkelingen hebben op onze interne omgeving.

De confrontatiematrix moet duidelijkheid bieden op deze 4 vragen. Hoe kunnen...:
...sterke punten ingeschakeld worden om op kansen in te spelen?;
...sterke punten ingeschakeld worden om bedreigeingen af te weren?;
...zwakke punten dusdanig versterkt worden om op kansen in te spelen?;
...zwakke punten dusdanig versterkt worden om bedreigingen weerstand te bieden?

HoofdAandachtsPunten (HAP's)

Na afloop van de confrontatiematrix is het de bedoeling om tot een lijst van vragen te komen waarop een antwoord op gegeven moet worden. Een leidraad hiervoor is een lijst van drie tot vijf HAPS's.
De formulering van de HAP's dient ten alle tijd van 'binnen naar buiten' verwoord te worden.
De vragen 'hoe kan ik' of 'hoe kunnen we' gebruiken we om startklaar te zijn.
Tijdens het formuleren van de HAP's worden aspecten uit de de interne omgeving gekoppeld aan de bedreigingen of kansen uit de externe omgeving.